Je ve vývoji vašeho dítěte něco jinak, než jste očekávali? Má vaše dítě zdravotní postižení nebo je opožděno ve svém vývoji? Potřebujete poradit a povzbudit?

      Jezdíme za vámi domů.

 

Poradna rané péče MATANA

 

Raná péče je sociální služba poskytující bezplatnou podporu rodinám s dětmi od narození do 7mi let se zdravotním postižením, či ohroženým vývojem v důsledku nepříznivého zdravotního stavu. Služba je terénní a zaměřuje se na podporu rodiny jako celku, i podporu vývoje dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby.

 

Poradna rané péče MATANA je střediskem Slezské diakonie, která působí na území Moravskoslezského kraje již od roku 1990. Více o Slezské diakonii a její práci na www.slezskadiakonie.cz

 

Posláním Poradny rané péče MATANA je provázet rodinu prvními roky života dítěte se specifickými potřebami, podporovat všechny její členy v hledání cesty k rozvoji dítěte a začlenění se do běžného života. Služba rané péče je terénní a probíhá převážně v domácím prostředí rodiny.

 

 Komu je určena raná péče?

Služba je určena pro rodiny s dětmi do 7 let věku z oblasti Krnovska, Bruntálska, Opavska, Vítkovska, Rýmařovska, Kravařska, Hlučínska a Novojičínska:

- rodiny s dítětem s mentálním, pohybovým, kombinovaným postižením

- rodiny s dítětem s autismem

- rodiny s dítětem s opožděným či odlišným vývojem

- rodiny s dítětem s ohroženým vývojem v důsledku předčasného narození

 

Služba rané péče je poskytovaná zdarma.

 

   Oblast působnosti poradny rané péče MATANA

Kapacita služby je 40 rodin.

 

MATANA znamená hebrejsky DAR. Vnímáme, že každé dítě je darem a radostí. Děti byly darovány svým rodičům a my jako pracovníci rané péče s rodiči tuto radost sdílíme a rádi „darujeme“ naše znalosti a podporu v provázení rodiny v její náročné životní situaci. 

 


Kalendář akcí