Prázdninový provoz

Konzultace budou probíhat po domluvě s rodiči mimo termíny dovolených poradkyň rané péče:
Pavlína Winklerová čerpá dovolenou od 1.7. - 4.7. a 27.7. - 4.8.
Adéla Szymiková čerpá dovolenou od 1.8. - 12.8.
Ivana Kmínková čerpá dovolenou od 1.8. - 12.8.
 
Jednání s novými zájemci o službu bude probíhat dle domluvy do jednoho měsíce od kontakt.
 
V červenci a srpnu bude omezen ambulantní provoz služby, dne 26.7. a 2.8. nebudeme v úterý (ambulantní den) přítomni.

Pozvánka na vítání práznin

Vzdělávání pracovníků a spolupracující organizace

V červnu 2016 se všechny tři poradkyně se zúčastnili kurzu Práce s rodinou, kde jsme si osvěžili vedení rozhovoru a řešení konfliktů. 
Měli jsme milou návštěvu - ranou péči z "Jdeme autistům naproti" z Olomouce. Opět jsme si ověřili, že máme podobné názory a vzájemně jsme čerpali inspiraci.
Dvě poradkyně a pracovnice Modrého přístavu byli na stáži ve Speciálně pedagogickém centru Kpt. Vajdy v Ostravě. Spolupracujeme spolu intenzivně, proto bylo dobré ujasnit si postupy, předat informace a zahnat fámy, které provází zavádění inkluze do škol.
A zítra čeká kolegyňku z Modrého přístavu kurz Kruhy podpory - práce se třídou, jejíž součástí je i dítě se speciálními potřebami.

 

 

BESEDA

Poradna rané péče MATANA zve na

 

BESEDU S PEDAGOGY NA TÉMA  „VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI“

 

kdy: 2. 3. 2016, 16:00 – 17:30 hodin

kde: poradna rané péče MATANA, Hlubčická 9, Krnov

 

Poradna rané péče MATANA pomáhá rodinám dětí se specifickými potřebami poradenskou činností v rodinách i mimo ně, realizuje tábory, sourozenecká setkávání, odborné přednášky a semináře. Pomáháme hledat cesty k rozvoji dětí a začlenění se do běžného života.

Cílem besedy je výměna   zkušeností       o výchově a vzdělávání dětí. Témata vyplývají z Vašich potřeb, věnujeme se otázkám, které Vás zajímají a na které byste rádi slyšeli odpovědi či názor. Beseda je určena nejen rodičům, příbuzným a pečujícím osobám bez ohledu na věk dítěte, ale také pedagogickým pracovníkům a dalším zainteresovaným osobám.

Beseda je realizována v rámci Setkávání rodičů dětí se specifickými potřebami. Povedou ji poradkyně rané péče Ivana Kmínková a Pavlína Winklerová, hosty budou:  Mgr. Jana Matějková (ZŠ Krnov, Janáčkovo náměstí) a

    Mgr. Zdeňka Mičanová (ZŠ Slezské Diakonie, Krnov).

 

Hlídání dětí je zajištěno v prostorách herny poradny MATANA.

Bačkůrky pro děti s sebou.

Účast na besedě je bezplatná.

 

 

PRO SOUROZENCE DĚTÍ S POSTIŽENÍM

Setkávání sourozenců i letní tábor jsou zrušeny pro malý zájem.

 
 

ZMĚNA ÚZEMÍ PŮSOBNOSTI

Od 1. 1. 2016 končíme působnost na Jesenicku a v Moravském Berouně. Olomoucký kraj změnil pravidla financování a fungování sociálních služeb na jeho území. Na Jesenicko, Zlatohorsko, Moravského Berouna jsme jezdili rádi a je nám líto rozdělané práce s "našimi" rodinami. Naštěstí je máme komu předat a na práci má kdo navázat. Po dohodě s rodinami je budeme předávat Středisku SPRP Olomouc a sdružení Jdeme autistům naproti - Olomouc o.s. 

V Olomouckém kraji jsme měli 6 rodin a tato uvolněná místa můžeme od nového roku nabídnout rodinám žijící v Moravskoslezském kraji, konkrétně na tomto území:

 

Od ledna nás najdete v přízemí na stejné adrese. Jsme tak dostupnější více lidem.

Máte možnost přihlásit se na kurz:

Terapie problémového chování u dětí s mentálním postižením a/nebo autismem

Lektor: PhDr. Hynek Jůn, Ph.D.

 

30. 6. – 1. 7. 2015 v Krnově, v Poradně rané péče Matana

Dvoudenní kurz: 14 hodin

Kurz je akreditován MPSV ČR.

Kapacita: 15 účastníků

Kurz je součástí aktivity Modrý přístav, čekáme na schválení projektu Moravskoslezským krajem.

Pokud bude projekt schválen, cena za kurz bude 1.000,- Kč, pokud nebude schválen, cena bude 1.800,- Kč.

Kurz bude zaměřen na děti a dospívající.

Během kurzu si frekventanti osvojí základy aplikované behaviorální analýzy, které poté mohou využít ve své práci při zvládání problémového chování. Dalším krokem kurzu je změna postojů k problémovému chování tak, aby pracovník svými postoji a následným chováním nespouštěl agresi u dětí. Na závěr kurzu společně navrhujeme krizové scénáře ve chvíli agresivního chování dětí a mladých lidí.

V rámci kurzu lektor také řeší konkrétní problémy u dětí a navrhuje společně s účastníky možná řešení. Doporučujeme Vám si na kurz připravit videozáznamy Vašich dětí, zvláště pak jejich problémového chování. Není to však podmínkou.  

Pokud máte zájem se zúčstnit, kontaktujete nás na emalu ranapece@sdk.cz nebo na telefonu 731191868.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Sobotní setkání sourozenců dětí se specifickými potřebami

(jen pro „zdravé“ sourozence, bez rodičů)

 

23.5.2015 v čase 9:30 – 17:00 hodin

V Poradně rané péče MATANA, Hlubčická 9, Krnov

VÍCE ZDE: Sourozenecká setkávání

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L E T N Í   T Á B O R

pro „zdravé“ sourozence dětí se specifickými potřebami

 

3.-7. srpna 2015 v Zátoru

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------