Jak služba probíhá

 

Služby rané péče probíhají převážně v domácím prostředí rodiny. Návštěvy v rodinách mají tu výhodu, že se rodiče cítí bezpečně, chování jejich dítěte je přirozenější a navíc odpadá starost s dojížděním. Každá rodina má svou poradkyni, která ji navštěvuje v intervalu 1x za 4 až 8 týdnů. Průběh návštěv se odvíjí od aktuálních potřeb rodiny a dítěte. Poradkyně předává potřebné informace, poskytuje podporu, inspirace a návrhy pro práci s dítětem. Veškeré postupy práce s rodinou se domlouvají společně, respektujeme přání rodičů.

Uživatelem služby je celá rodina dítěte s postižením. Zájemci o službu nás nejčastěji oslovují na základně informace získané u lékaře, na sociálním odboru, na internetu nebo v místním tisku nebo jinak. Před podepsáním smlouvy o poskytování služby obdrží zájemce veškeré informace o průběhu služby včetně informace o možnosti podat stížnost. Rodina tyto informace obdrží i písemně formou Brožurky pro rodiče, uživatele služeb rané péče.

Každý uživatel má definován osobní cíl a na jeho základně vypracovaný individuální plán, který je průběžně vyhodnocován na každé konzultaci. Poradkyně provází rodinu raným věkem dítěte - podporuje ve vyrovnávání se s postižením dítěte, poskytuje informace, terapie, zprostředkovává kontakty, doporučuje stimulační program pro dítě včetně volby vhodných pomůcek.

 

Služba může být poskytována do sedmého roku dítěte (včetně) nebo do nástupu do školy. Dříve při naplnění osobního cíle, kdy rodina už nemá další požadavky na službu. Z rozhodnutí uživatele může být služba ukončena kdykoli bez udání důvodu.