Naše poradkyně

  

 

Ing. Pavlína Winklerová

koordinátorka střediska, poradkyně rané péče

p.winklerova@sdk.cz, tel. 731 191 868

Vzdělání: VŠB-TU Ostrava, ekonomická faktulta, od roku 2005 pracuje jako sociální pracovník

Odborné kurzy a další vzdělávání - Pracovník v sociálních službách, Individuální plánování, Respektovat a být respektován, Strukturované učení u dětí s autismem.

Záliby: práce s lidmi, rodina a výchova svých synů

 

Mgr. Adéla Szymiková

poradkyně rané péče

 a.szymikova@sdk.cz , tel. 736 750 057

Vzdělání: Ostravská univerzita, speciální pedagogika

Odborné kurzy a další vzdělvání - kurzy k autismu (Problémové chování dětí s autismem, Náplně dne lidí s mentálním postižením a autismem), stáže u Mgr. Romany Straussové, alternativní komunikace a další.

Záliby: relaxování v bazénu a sauně, zvelebování zahrady, rukodělné práce