O nás

MATANA znamená hebrejsky DAR. Vnímáme, že každé dítě je darem a radostí. Děti byly darovány svým rodičům a my jako pracovníci rané péče s rodiči tuto radost sdílíme a rádi „darujeme“ naše znalosti a podporu v provázení rodiny v její náročné životní situaci.

Ve slově MATANA vidíme MAma TAta NAděje.

 

Videospot: https://www.youtube.com/watch?v=0wtXOQxfVy8

 

Posláním Poradny rané péče MATANA je provázet rodinu prvními roky života dítěte se specifickými potřebami, podporovat všechny její členy v hledání cesty k rozvoji dítěte a začlenění se do běžného života. Služba rané péče je terénní a probíhá převážně v domácím prostředí rodiny.

 

Cíle

 • Rodina, která se orientuje v péči o dítě.
 • Rodina, která dokáže rozvíjet a podporovat dítě podle jeho a svých možností.
 • Soběstačná rodina, která umí využít svých schopností a možností okolí.

Zásady

 • Respektujeme jedinečnost každého člena rodiny – akceptujeme schopnosti, dovednosti a zkušenosti jednotlivých členů rodiny.
 • Zachováváme individuální přístup – každá rodina je pro nás jedinečná, přistupujeme k ní jednotlivě na základě jejích potřeb.
 • Dbáme na přiměřenost podpory – rodina dostane jen tolik podpory, kolik potřebuje.
 • Jednáme s rodinou partnerským způsobem – rodina a pracovník jsou partnery, názory obou stran jsou respektovány.
 • Respektujeme soukromí uživatelů, v jejich domácnostech se chováme jako hosté.

 

Okruh osob, kterým je služba poskytována

Služba je určena pro rodiny s dětmi do 7 let věku z oblasti Krnovska, Bruntálska, Opavska, Vítkovska, Rýmařovska, Kravařska, Hlučínska a  Novojičínska.

 • rodiny s dítětem s mentálním, pohybovým, kombinovaným postižením
 • rodiny s dítětem s autismem
 • rodiny s dítětem s opožděným či odlišným vývojem
 • rodiny s dítětem s ohroženým vývojem v důsledku předčasného narození

Službu neposkytneme (doporučíme vhodnější službu):

Bydliště rodiny je mimo oblast poskytování služby.

Dítě má smyslové postižení, které je pro jeho dašlí rozvoj určující.

Z důvodů vymezených zákonem 108/2006 Sb.