Poskytované služby

 

Nevíte si rady se svým dítětem?

Nezdá se vám jeho vývoj v pořádku?

Chtěli byste poradit, jak s dítětem pracovat, stimulovat ho a učit novým věcem?

Potřebujete se dovědět informace o postižení svého dítěte?

 

Služby rané péče jsou poskytovány především v terénu (v rodinách) v pracovních dnech takto:

pondělí od 8.00 do 19.00 hodin

úterý od 8.00 do 19.00 hodin

středa od 8.00 do 19.00 hodin

čtvrtek od 8.00 do 19.00 hodin

pátek od 8.00 do 19.00 hodin

 

nebo ambulantně v zázemí Poradny rané péče MATANA a to každé úterý od 8.00 do 15.00 hodin, nebo na objednání.

 

Nabídka služeb:


1) Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

-       poradenství v oblasti postižení a vývoje dítěte

-       individuální zaškolení rodičů do doporučených postupů práce s dítětem

-       návrh stimulačního programu a herní terapie

-       půjčování hraček, pomůcek, literatury

-       pomoc při přechodu do předškolního či školního zařízení

-       vzdělávání (semináře, besedy)

 

2) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

-       při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů, podpora při kontaktech s rodinou, přáteli, sousedy…

 

3) Sociálně terapeutické činnosti

-       podpora všech členů rodiny formou rozhovoru a naslouchání

-       podpora rodiny v době krize

-       zprostředkování setkání s ostatními rodiči

 

4) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

-       sociálně právní poradenství

-       zprostředkování kontaktů na odborníky

-       pomoc při prosazování práv a zájmů

-       doprovod na jednání (k lékaři, do školy, na úřad) 

 

Poradce podporuje jednotlivé členy rodiny tím, že jim naslouchá, pomáhá nalézt řešení problémů, předává zkušenosti. Dále s rodiči a dalšími členy rodiny společně hledají způsoby a cesty jak podporovat celkový vývoj dítěte, podněcovat jej v aktivitě, samostatnosti, stimulovat jeho smysly a napomáhat jeho přirozenému zapojování do běžného života. Poradci napomáhají zvolit nejvhodnější postup pro rozvíjení schopností dítěte, při výběru či úpravách hraček a pomůcek, při vytváření vhodného prostředí, které podpoří celkový vývoj dítěte.

 

Pokud máte jakýkoli dotaz, kontaktujte nás ranapecematana.webnode.cz/kontakt/