Spolupracujeme

www.slezskadiakonie.cz/

Náš zřizovatel a řada středisek, projektů, lidí s nimiž spolupracujeme.

dobrovolnicikrnov.webnode.cz/o-nas/

Dobrovolnické centrum Slezdké diakonie v Krnově. Úzce s centrem spolupracujeme. Většina našich aktivit se bez dobrovolníků neobejde. Děkujeme!

 

www.jan-olomouc.cz/

"Jdeme autismům naproti", z.s.

www.zskptvajdy.cz/index.php/specialni-pedagogicke-centrum/uvod

Speciálně pedagogické centrum pro děti s poruchou autistického spektra